''ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ (ਧਰਮ) ਬਾਰੇ ਹੈ'', ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: HM ਖਜ਼ਾਨਾ, OGL 3 , ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। 

ਪੀਅਰਸ ਮੋਰਗਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।  

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।  

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।  

ਪੀਅਰਸ ਮੋਰਗਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, Google ਦੀ reCAPTCHA ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ Google ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ.

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ.