ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ (ਮੁੱਦਾ/ਮੁੜ-ਇਸ਼ੂ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਨੇ 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2026', 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2030', '7.41% ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2036', ਅਤੇ '7.40% ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2062' ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ਮੁਕੱਦਮਾ/ਮੁੜ-ਇਸ਼ੂ) ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

(i) "ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2026" ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹ 8,000 ਕਰੋੜ (ਨਾਮਮਾਤਰ) ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ,  

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

(ii) “ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2030” ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹7,000 ਕਰੋੜ (ਨਾਮ-ਮਾਤਰ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਲਈ,  

(iii) "7.41% ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2036" ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹12,000 ਕਰੋੜ (ਨਾਮ-ਮਾਤਰ) ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਅਤੇ  

(iv) "7.40% ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2062" ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ (ਨਾਮ-ਮਾਤਰ) ਲਈ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।  

ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ, ਫੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਈ-ਕੁਬੇਰ) ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ RBI/2018-19/25 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ" ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। 

*** 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, Google ਦੀ reCAPTCHA ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ Google ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ.

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ.